ROT-AVDRAG

ROT-AVDRAG ger en skattereduktion med 30% av arbetskostnaderna om du anlitar en snickare för renovering, om- eller tillbyggnad.

På skatteverkets hemsida kan man läsa mer om reglerna kring ROT-avdrag. Klicka här för att komma till skatteverkets information om ROT-avdrag.

För vilka typer av arbeten i hemmet kan man göra ROT-avdrag? Klicka här för Skatteverkets exempellista.

Tänk på att reglerna kan ändras, hör av dig om något är oklart!

Jag sköter all pappershantering kring ROT-avdraget vilket gör att ROT-avdraget finns med på fakturan.

 

”Riksdagen antog den 13 maj 2009 regeringens förslag att skatteavdraget för hushållsarbete även ska omfatta reparationer, om- och tillbyggnader i hemmet. Därmed införs ett husavdrag som inkluderar både ROT-tjänster och de nuvarande hushållsnära tjänsterna.” -utdrag ur text från regeringens hemsida